1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

La Circumferència com a límit d'un Polígon d'infinits costats

Com es pot observar a la figura de sota, per a qualsevol polígon regular inscrit dins d'una circumferència, com més gran sigui el seu nombre de costats, més similar es fa el seu contorn a l'arc curvat de la pròpia circumferència circumscrita.
És lògic pensar, doncs, que en el límit en què el nombre de costats del polígon divergeix a infinit, el perímetre del propi polígon i el de la circumferència han d'acabar coincidint...
Es proposa en aquest repte que trobis una expressió general per al perímetre p(n) d'un polígon regular de n costats en funció d'aquest nombre n i que comprovis que, efectivament, el límit d'aquesta expressió quan n tendeix a infinit és el perímetre de la pròpia circumferència:


Licencia de Creative Commons
CEPCIÈNCIES by Laura Martínez & Andreu Torres is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internacional License.