1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Presentació de la Secció de Física

La Física és una ciència natural que s'encarrega de l'estudi de conceptes fonamentals com són la matèria, l'energia, l'espai i el temps i com es relacionen entre si aquests conceptes. La Física s'adreça a la naturalesa i intenta determinar les lleis generals que gobernen el comportament de l'Univers com a sistema global des de l'escala còsmica fins l'escala sub-atòmica.
És la més antiga de les disciplines científiques, el seu neixement es pot situar en les primeres passes de l'astronomia pre-egípcia, i després d'un grapat de mil·lenis ha esdevingut una ciència primordial per a la comprensió del món i per a l'avenç tecnològic.
Al llarg de la història, de les diverses branques de la Física han sorgit idees i teories que expliquen els mecanismes fonamentals de moltes altres ciències a la vegada que han estimulat la recerca en àrees com les Matemàtiques i la Filosofia.
Els avenços teòrics de la Física han empès a la seva vegada avenços en el desenvolupament tecnològic de la nostra societat: les enginyeries estructurals i industrials reposen sobre la Mecànica Newtoniana i la Termodinàmica, la creació de nous materials sobre la Física Atòmica i la Física Estadística, les enginyeries de comunicacions (comunicacions via satèl·lit, internet, els ordinadors, TV, telefonia mòbil, etc.) sorgeixen de l'Electromagnetisme i l'Electrònica, molts tractaments mèdics i maquinària hospitalària de diagnòstic funcionen sobre les bases de la Física Quàntica i la Radioactivitat...

La Física és anomenada la "ciència fonamental" o "ciència mare" doncs les àrees d'estudi de totes les ciències naturals com la Química, la Geologia i la Biologia són sotmeses a les lleis de la Física. Per exemple, la Química estudia les propietats, estructures i reaccions de la matèria. Però, en última instància, les estructures es formen perquè les partícules s'exerceixen forces elèctriques entre elles i reaccionen lligades per lleis de la Física com la conservació de l'energia, la massa i la càrrega. De la mateixa manera, un sistema biològic també es regeix per lleis fonamentals de conservació de l'energia, massa i càrrega, igual que ho fa qualsevol procés natural: la deriva de les plaques tectòniques, la divisió cel·lular, la sintetització de plàstics a la indústria petro-química, el desenvolupament d'un càncer, la formació d'un huracà...


Licencia de Creative Commons
CEPCIÈNCIES by Laura Martínez & Andreu Torres is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internacional License.