1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Presentació de la Secció de Cultura científica

Quina és l’última notícia sobre ciència que vas llegir o escoltar?

Diàriament utilitzem les noves tecnologies en la nostra vida quotidiana, des d'agafar un transport per venir a l'escola, comunicar-nos amb els nostres amics, en medicina o facilitant el treball. Les ciències hi són arreu i ens faciliten la vida i l'enteniment de les coses. Els mitjans de comunicació ens bombardegen amb notícies amb contingut científic amb les que ens em d’enfrontar amb un esperit crític.

Amb l'assignatura de cultura científica intentarem obtenir, analitzar i organitzar informacions de contingut científic, realitzar reflexions fonamentades i formular hipòtesis. Argumentarem, debatrem i avaluarem propostes i aplicacions dels coneixements científics d'interès social relatius a la salut, medi ambient, materials i fonts d'energia.

Dins d’aquest marc, els alumnes han de ser capaços d'avaluar els fets i de distingir entre teories i observacions. Cada alumne ha de valorar el grau de confiança que donem a les explicacions proporcionades i per això tenim 5 processos identificables:

1. Reconèixer les qüestions que la ciència intenta respondre.

2. Identificar les evidències necessàries per qualsevol investigació científica.

3. Extreure les conclusions a partir de l'evidència.

4. Comunicar les conclusions de forma clara.

5. Demostrar la comprensió dels conceptes científics.

Licencia de Creative Commons
CEPCIÈNCIES by Laura Martínez & Andreu Torres is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internacional License.