1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Presentació de la Secció de Biologia

La Biologia s’encarrega de l’estudi de la naturalesa dels organismes, de les seves propietats, del seu origen i de la seva evolució. S’ocupa de la descripció de les característiques i els comportaments dels organismes a nivell individual i de les espècies en el seu conjunt, de la reproducció dels organismes i de les interaccions entre ells i l’entorn. A diferència de la física, la biologia no sol descriure sistemes biològics en termes d’objectes que obeeixen lleis físiques descrites per les matemàtiques. La Biologia es caracteritza per seguir alguns principis i conceptes de gran importància entre els que destaquen: la universalitat, l’evolució, la diversitat, les interaccions entre grups i amb l’entorn, la continuïtat, l’adaptació al canvi o homeòstasi.

   El coneixement dels éssers vius com a individus ha passat en les últimes decàdes a una millor comprenssió dels nivells cel·lulars i moleculars, intentant interpretar els fenòmens vitals en funció de les interaccions de les substàncies que la componen. D’aquesta forma compren un ampli espectre de camps d’estudi que sovint s tracten com a disciplines independents. La vida s’estudia a escala atòmica i molecular en la bioquímica i en la genètica molecular. Des del punt de vista cel·lular s’estudia en la biologia cel·lular i a escala multicel·lular s’estudia en la fisiologia, l’anatomia i histologia. La biologia del desenvolupament estudia el desenvolupament d’un organisme individual.

   Si considerem més d’un organisme trobem la genètica, que tracta el funcionament de l’herència dels caràcters al llarg de generacions. L’etologia tracta el comportament dels grups i la genètica de poblacions observa una població sencera. La sistemàtica i la taxonomia tracta de l’estudi dels llinatges i la classificació dels organismes. Les poblacions i els hàbitats s’estudien en l’ecologia i la biologia evolutiva. Un camp d’estudi més recent és l’astrobiologia que estudia la possibilitat de vida més enllà de la Terra.

Els diferents camps d'estudi de la biologia són:

 • Biologia ambiental
 • Biologia humana
 • Biologia marina
 • Bioquímica
 • Biologia cel·lular
 • Biologia molecular
 • Botànica
 • Ecologia
  • Ecologia forestal
  • Ecologia oceànica
  • Ecologia teòrica
 • Limnologia
 • Fisiologia
  • Fisiologia anima
  • Fisiologia vegetal
 • Genètica
  • Genètica mendeliana
  • Genètica molecular
 • Citologia
 • Histologia
 • Micologia
 • Microbiologia
  • Bacteriologia
  • Virologia
 • Zoologia
 • Etologia

Licencia de Creative Commons
CEPCIÈNCIES by Laura Martínez & Andreu Torres is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internacional License.