1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
  • Accedeix a la Secció de Cultura Científica
  • Accedeix a la Secció de C.T.M.A.
  • Accedeix a la Secció de Biologia
  • Accedeix a la Secció de Física
  • Accedeix a la Secció de Matemàtiques
Accedeix a la Secció de Cultura Científica

Accedeix a la Secció de Cultura Científica

Accedeix a la Secció de C.T.M.A.

Accedeix a la Secció de C.T.M.A.

Accedeix a la Secció de Biologia

Accedeix a la Secció de Biologia

Accedeix a la Secció de Física

Accedeix a la Secció de Física

Accedeix a la Secció de Matemàtiques

Accedeix a la Secció de Matemàtiques

Previous
Next

Autosuficiència a l'ISS

L'atmosfera a bord de la ISS és similar a la de la Terra. La pressió d'aire normal a la ISS és 101.3 kPa, la mateixa que a nivell del mar a la Terra. Una atmosfera similar a la Terra ofereix beneficis per a la comoditat de la tripulació, i és molt més segura que l'alternativa, una atmosfera d'oxigen pur, a causa del augment del risc d'incendi. Un sistema químic genera l'oxigen a bord de l'estació. El diòxid de carboni s'elimina de l'aire per un altre sistema. Altres subproductes del metabolisme humà, com el metà provinent dels intestins i l'amoníac de la suor, s'eliminen mitjançant filtres de carbó actiu. Part del sistema de control de l'atmosfera és el subministrament d'oxigen; en el subministrament d'oxigen primari, O2 i H2 són produïts per l'electròlisi d'aigua. El sistema d'1 kW utilitza aproximadament 1 litre d'aigua per dia per membre de la tripulació d'aigua emmagatzemada de la Terra, o aigua reciclada procedent d'altres sistemes (l'estació MIR va ser la primera nau espacial d'utilitzar aigua reciclada per a la producció d'oxigen)
Pinzellades de Sostenibilitat


Licencia de Creative Commons
CEPCIÈNCIES by Laura Martínez & Andreu Torres is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internacional License.